Aktuality

 

ROK 2023

 

 

Březen 2023

pozvanka2023.jpg

 

ROK 2021

 

 

Září 2021

 

Cvičení všech složek začíná 6.9.2021 dle ROZVRHU CVIČENÍ.

Výbor TJ Sokol Třebovice

 

ROK 2020

 

Září 2020

Cvičení všech složek začíná 7.9.2020 dle ROZVRHU CVIČENÍ.

Únor 2020

pozvanka2020

 

ROK 2019

Říjen 2019

sokoltrebovice100

článek 100 let Sokola v Třebovicích

Březen 2019

VH

ROK 2018

Září 2018

Cvičení všech složek začíná 10.9.2018 dle ROZVRHU CVIČENÍ.

Březen 2018

VH pozvanka

 

ROK 2017

Září 2017

Cvičení všech složek začíná 11.9.2017 dle Rozvrhu cvičení.

Červenec - Srpen 2017

Volejbal na hřišti u parku. Účast asi 10 členů.

Červen 2017

V úterý 6.6.2017 byl dětský den a smažení vajíček. Zúčastnilo se 45 dětí a 40 dospělých. Věčer bylo smažení vaječiny pro dospělé, kde přišlo 35 členů.

Cvičení všech složek skončilo 29.6.2017

Květen 2017

Probíhalo cvičení všech složek podle rozvrhu.

Duben 2017

Kladení věnců u příležitosti osvobození Třebovic se zúčastnílo 12 členů Sokola.

Březen 2017

Probíhalo cvičení všech složek podle rozvrhu.

ÚNOR 2017

V pondělí 27.2.2017 se uskutečnila valná hromada Sokola Třebovice. Na úvod vystoupil oddíl moderní gymnastiky Lucius. Valná hromada schválila zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise.

POZVÁNKA

Vážení členové Sokola, výbor TJ Sokol Třebovice Vás zve na valnou hromadu, která se uskuteční dne 27.2.2017 v 18:15h v tělocvičně.

Na úvod vystoupí gymnastický oddíl Lucius

LEDEN 2017

TJ Sokol Třebovice pořádá dne 28.1.2017 v 15:30 hod. v tělocvičně Orla RADOVÁNKY PRO DĚTI. Vstup po přezutí v maskách nebo cvičebním úboru.

Vstupné dobrovolné

 

ROK 2016

LISTOPAD 2016

Probíhalo cvičení všech složek podle harmonogramu. Příprava na Mikulášskou nadůlku pro děti 

ŘÍJEN 2016

Probíhalo cvičení všech složek podle harmonogramu. 

ZÁŘÍ 2016

Cvičení všech složek bylo zahájeno 12.9.2016 dle rozvrhu cvičení

Třebovický koláč, který se konal 16.9.-18.9.2016 byl opět úspěšný. Náš tradiční stánek s občerstvením a oblíbenými koláči byl pro návštěvníky oázou humoru a dobré nálady.

Ve dnech 23.9.-25.9.2016 se uskutečníl další každoroční podzimní víkendový pobyt členů Sokola, tentokrát na Bílé. Počasí nezklamalo a tak se účastníci mohli věnovat svým oblíbeným aktivitám.Věčery byly jako obvykle zadány pro posezení u kytary.

ČERVENEC-SRPEN 2016

Prázdniny - necvičí se 

ČERVEN 2016

25.6.pořádal letní slavnost fotbalový klub SK Slávie Třebovice u příležitosti 95. výročí založení klubu. Této akce se účastnili i naši členové. Na prodejním stánku s občerstvením se podílelo 10 členů.

KVĚTEN 2016

Ve dnech 27.-29.5. se uskutečnil zájezd členů Sokola na Morávku.

V úterý 31.5. proběhl dětský den a smažení vajíček. Zúčastnilo se 16 dětí a 25 dospělých. Večer bylo smažení vaječiny pro dospělé, kde bylo 31 členů.

DUBEN 2016

U příležitosti 71.výročí osvobození Třebovic se konala pietní akce - kladení věnců u památných míst v obci. Zúčastnilo se 14 členů Sokola.

BŘEZEN 2016

V pondělí 14.3.2016 se uskutečnila valná hromada Sokola Třebovice , kde proběhly volby výboru a revizní komise.

Na úvod vystoupil oddíl moderní gymnastiky Lucius.

Valná hromada zvolila nový výbor, revizní komisi , schválila zprávu o činnosti , zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise.

ÚNOR 2016

Probíhalo cvičení všech složek podle harmonogramu. Výbor sokola připravoval valnou hromadu

LEDEN 2016

Začíná rok 2016 . Hned na počátku roku 2.ledna se šlo na vycházku do přírody 8 členů. Vycházka byla do Hošťálkovic a na Lipku.

Večírek - 22.1.2016 tradiční Sokolský večírek pro členy Sokola Třebovice a jejich přátele. Na úvod vystoupila děvčata z našeho oddílu

Lucius. Dobrá hudba a také nálada provázela celým večerem.

Radovánky pro děti - 23.ledna 2016 se opět konaly radovánky pro děti z Třebovic a okolí. Děti přišly v maskách, tančily, zpívaly a také cvičily na nářadí. Opět vystoupila nejmladší děvčata z našeho oddílu Lucius. Dětem se na radovánkách moc líbilo a nechtělo se jim pochopitelně domů. Radovánkami provázely a program organizovaly členky Sokola Třebovice.

 

ROK 2015

PROSINEC 2015 

Dne 4.12. - Tradiční rozsvícení vánočního stromku, zúčastnilo se 42 členů.

Dne 8.12. - Mikulášská nadílka pro děti. Přišel Mikuláš, Čert i Anděl. Děti přednášely, zpívaly a tančily.Každé dítě dostalo od Mikuláše balíček. Přišlo 45 dětí a 62 dospělých.

Dne 19.12. - naši muži pořádali turnaj v nohejbale. Zúčastnilo se 7 družstev - 32 lidí.

Dne 24.12. - máme tady Štědrý den a tradiční setkání u vánočního stromu, kde se sešlo 53 členů Sokola.

Ve dnech 28.12. - 1.1. 2016 - Silvestrovský pobyt na chatě ve Starých Hamrech, kde bylo 12 členů.

Ve dnech 30.12. - 3.1. 2016 - Další silvestrovský pobyt na chatě ve Staré Vodě. Pobytu se zúčastnilo 14 členů.

Dne 31.12. - konalo se silvestrovské setkání pro děti u řeky Opavy. Setkalo se 16 členů. Pro dospělé byla vycházka na Lipku, kde bylo 16 členů.

LISTOPAD 2015 

Dne 17.11.2015 - vycházka do přírody, zůčastnilo se 6 členů.

ŘÍJEN 2015 

Probíhalo cvičení všech složek podle harmonogramu.

ZÁŘÍ 2015 

Cvičení všech složek začíná 7.9.2015 dle - ROZVRHU CVIČENÍ

V Třebovickém parku se konala 18. - 20. září podzimní slavnost Třebovický koláč. Sokol Třebovice se tradičně zapojil poskytováním občerstvení.

Ve dnech 25. - 27. září se konal zájezd do Holčovic, hotel Zlatá Opavice. Zájezdu se zúčastnilo 65 členů a jejich rodinných příslušníků.

ČERVENEC - SRPEN 2015 

V době prázdnin se pravidelná cvičení nekonají

ČERVEN 2015 

V úterý 2.6.2015 proběhl dětský den a smažení vaječiny. Pro děti byl připravený program a na závěr hledání pokladu.

Cvičení všech složek bylo ukončeno 25.6.2015

KVĚTEN 2015 

Víkend na horách.

Ve dnech 22.5. - 24.5.2015 se uskutečnil jarní víkendový pobyt členů Sokola, tentokrát v Trojanovicích. Členové se věnovali svým oblíbeným aktivitám - vycházkám po okolí a bowlingu. Večery byly jako obvykle zadány pro posezení u kytary.

DUBEN 2015 

Oddíl moderní gymnastiky Lucius, nás úspěšně reprezentoval na přeboru republiky České obce sokolské 18.4.2015 v Praze. Naše děvčata získala 2 zlaté a 2 stříbrné medaile..

U příležitosti 70 výročí osvobození Třebovic se konala dne 29.4.2015 pietní akce u památných míst v obci, které se zúčastnili i naši členové Sokola.

Věrná garda uspořádala 2 výlety. Navštívili zámek ve Frýdku - Místku a lázně v Klimkovicích.

BŘEZEN 2015 

Valná hromada

V pondělí 2.3.2015 se uskutečnila pravidelná valná hromada Sokola Třebovice; Na úvod vystoupil oddíl moderní gymnastiky LUCIUS; Valná hromada rekapitulovala dění Sokola Třebovice za uplynulý rok, schválila zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a  zprávu revizní komise;

Sokol Třebovice měl ke dni 31.12.2014 - 174 členů;

ÚNOR 2015

Probíhalo cvičení podle harmonogramu;

Výbor Sokola Třebovice připravoval valnou hromadu;

LEDEN 2015 

Večírek

V pátek 23.1.2015 se konal tradiční Sokolský večírek pro členy Sokola Třebovice a jejich přátele. Oblíbenost večírku je každoročně potvrzována nebývalým zájmem. Na úvod večírku vystoupil oddíl LUCIUS, který je členem třebovického Sokola;

Dětské radovánky

Na společenský večírek druhý den navázaly Dětské radovánky; účastnily se děti Sokola Třebovice i blízkého okolí; Taktéž na Radovánkách vystoupil oddíl LUCIUS;