Historie

ROK 2019

Říjen 2019

sokoltrebovice100

článek 100 let Sokola v Třebovicích

 

Historie třebovického Sokola má čtyři hlavní časová období:

4. období - od roku 1992 do současnosti

Po roce 1989 bylo na valné hromadě odboru ZRTV při TJ Třebovice jednomyslně rozhodnuto ukončit k 31.12.1992 svou činnost v rámci TJ Třebovice a k 1.1.1993 obnovit Tělocvičnou jednotu Sokol Ostrava Třebovice.

Nadšením dobrovolníků začal Sokol v Třebovicích opět aktivně rozvíjet svoji činnost. Nejdříve se zaměřoval na aktivizaci původních členů Sokola a postupně do svých činností zapojoval i mladší obyvatele obce.

Od roku 2007 působí v rámci Sokol Třebovice dívčí Taneční a gymnastický oddíl "LUCIUS", který pracuje s dětmi ve věku 5 - 15 let.

Členové Sokola Třebovice se postupně zapojovali i do dění v rámci obce Třebovice a stali se nepostradatelnou součástí již tradičních akcí pořádaných obcí - Letní slavnost a Třebovický koláč, který již překročil svým významem hranice městského obvodu i města Ostravy.

Sokol Třebovice ve svých současných aktivitách dává prostor "věrné gardě", udržuje některé tradice (smažení vaječiny), organizuje společenské akce (sokolský večírek), věnuje se dětem (Mikulášská..., Dětské radovánky,...)

O aktuálním dění v Sokole Třebovice se dozvíte více v jednotlivých rubrikách těchto webových stránek.

3. období 1968-1969

„Pražské jaro“ v roce 1968 umožnilo vytváření Přípravných výborů sokolských jednot. V Třebovicích vznikl Přípravný výbor již v květnu 1968 avšak jeho práce byla přerušena vpádem cizích vojsk do Československa 21 srpna.

Jednání o tělovýchově byla v Praze pod tvrdou realitou okupace ukončena dohodou o vzniku společných Přípravných výborů Sokola (ČOS a ČSTV) a doporučeno jejich vytváření na všech úrovních.

Proto také bývalí členové Sokola Třebovice se dohodli s Tělovýchovnou jednotou Třebovice (nástupkyní již dávno zaniklé ZSJ Elektrárny 1. máje), že Přípravný výbor Sokola se stane až do valné hromady TJ Třebovice představitelem základní tělesné výchovy, která v TJ neexistovala.

Po valné hromadě se prakticky členové Přípravného výboru stali členy výboru odboru Sokola při TJ Třebovice (později odboru základní a rekreační tělesné výchovy ZRTV), který se snažil po více než 20 let získat pro tělovýchovu zejména mládež a vychovávat ji v sokolském duchu co nejdéle.

2. období 1946-1950

Po 2. světové válce byla jednota obnovena již v červnu 1945. Ze svého majetku, který před válkou vlastnila, získala pouze hřiště a malou část tělocvičného nářadí. Peněžní fond na výstavbu tělocvičny byl nenávratně ztracen. Členové se plně zapojili do práce při organizování „jednotné tělovýchovy“.

Samostatnou činnost zahájila jednota až v únoru 1946, kdy došlo k rozpadu NTV (Národní tělovýchovný výbor) v Třebovicích, ve kterém v naprosté většině pracovali pouze členové Sokola.

Od té doby jednota prožívala bouřlivý rozvoj. Měla 307 členů, z toho 79 žáků a žaček a 60 dorostenců a dorostenek. Únorové události v roce 1948 však způsobily, že jednota koncem roku 1950 zanikla sloučením se Závodní sokolskou jednotou (ZSJ) Elektrárny 1. máje, která krátce před tím byla k tomuto účelu založena. Sokolské hřiště převzala Závodní rada ROH elektrárny a rozparcelovala ho pro výstavbu rodinných domků.

1. období 1919 – 1938

Tělocvičná jednota Sokol byla v Třebovicích založena v roce 1919 jako pobočka jednoty Sokola Svinov. V té době již někteří občané Třebovic byli členy Sokola Svinov, kam chodili společně cvičit. V roce 1921 se jednota osamostatnila a rozhodnutím ČOS se stala Tělocvičnou jednotou Sokol Třebovice ve Slezsku.

Jednota se úspěšně rozvíjela a při parcelaci pozemků místního statku zakoupila pozemek v „aleji“ na kterém si vybudovala hřiště. Její činnost byla ukončena Mnichovskou dohodou, kdy Třebovice byly zahrnuty do tzv. Sudetského území a Sokol byl zrušen.