O nás

Informace o nás:

Jednota Sokol Třebovice má ke dni 31.12.2014  6 oddílů a registrováno 174 členů.

Jednota nemá samostatné sportovní oddíly, přesto však se členové zúčastňovali sportovních akcí pořádaných v obci místními organizacemi. Činnost jednoty je v prvé řadě zaměřena na sokolskou všestrannost. Jednotlivé oddíly pořádají samostatné, popř. i společně akce v přírodě, turistické, sportovní i akce kulturní.

Sokol Třebovice se intenzivně věnuje dětem.

Tradiční a velmi oblíbené jsou Dětské radovánky, pořádané vždy v lednu. Rok od roku stoupá počet zúčastněných dětí. Velmi aktivně k této akci přistupují rodiče s dětmi a společně se cvičitelkami připravují dětem radostné chvíle.

Zejména nejmenším dětem je určena i pravidelná Mikulášská nadílka.

Dětský den organizujeme současně i se smažením vaječiny.

Od roku 2007 se v rámci Sokola Třebovice úspěšně rozvíjí dívčí Taneční a gymnastický oddíl "LUCIUS"(více o LUCIUS zde), který pracuje s dětmi ve věku 5 - 15 let.

Věrná Garda Sokolu Třebovice svoji činnosti dokazuje touhu po společných prožitcích, upevnění kolektivu a neposlední řadě i snahu po zlepšení tělesné a duševní kondice.

Také muži se podílejí na činnosti Sokola. Každoročně pořádají vánoční turnaj v nohejbale za účasti několika družste

Dvakrát ročně organizujeme víkendové pobyty na horách s turisticko-sportovní náplní.

Členové Sokola Třebovice pravidelně organizují tradiční Sokolský večírek.

Činnost Sokola Třebovice není zaměřena jen na vlastní aktivity. V rámci svých možností vypomáhá i při akcích pořádaných Úřadem městského obvodu Ostrava Třebovice – Letní slavnost, pořádanou na konci školního roku, na počátku léta, a zejména Třebovickém Koláči (odkaz Třebovický koláč zde), které se stal již tradicí a překročil i hranice našeho městského obvodu.